İnsan Kaynakları Politikamız

İnsana Değer Veriyoruz.

Şirketimizin hedef ve stratejilerinin gerçekleştirilmesinde; rekabet avantajı yaratacak kaliteli enteklektüel sermayenin seçme ve yerleştirmesini, insan kaynağının sürekli gelişimini, motive edilmesini ve yönetimini sağlayacak sistemleri geliştirmeyi ve kurumsal ilkeler doğrultusunda uygulamayı, en önemli varlığımız olan “insan kaynağının” en etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamayı hedefler…

İşe Alma ve Yerleştirme

İşe alma ve yerleştirmenin temel amacı, şirket kültürüne ve ortak değerlere uygun; pozisyonların gereksinimlerini karşılayacak, şirketimizi geleceğe taşıyacak çalışanları seçmek ve en uygun pozisyona yerleştirmektir.

İşe alma ve yerleştirmede, yetkinlik bazlı işe alım sistemi kullanmaktayız. Pozisyonlar bazında açıkça belirlenmiş yetkinlik ve mesleki beceri profillerinden yola çıkarak mülakatlarımızı  gerçekleştirmekteyiz.

Amacımız;

Ölçülebilir iş hedefleri belirlemek; bu hedeflere ulaşmadaki başarıyı kontrol etmek ve değerlendirmeyi sağlamak,

Düzenli aralıklarla değerlendirme yaparak, belirlenen hedefler ve iş tanımı standartları ışığında genel performansı açık ve dürüstçe tartışmayı sağlamak,

Mevcut veya gelecekte atanacak işlerde gereksinim duyulacak beceri ve yetkinlikleri belirlemeye yardımcı olmak, bunların geliştirilmesini sağlayacak plan üzerinde anlaşmaya varmak,

Çalışanlarımızın kariyer beklentilerini, performansını değerlendiren kişiler ile paylaşmak suretiyle, kariyerlerini tartışmalarını sağlamak.